top of page

ARTCLASS
PAINT YOUR OWN PORTRAIT
ON CANVAS !

 

Are you looking for a unique Corporate Event,  Bachelor Party, Girls Party, (GIRL)Friends Party,

Babyshower or any ocassion, full of creativity and fun?

participate in an ART CLASS Portrait Painting

guided by Pop Artist Suzette Huwae!

Possible at your location,

or a location catered by Suzette

Inclusive canvas, you can use all

materialen acryl paint and brushes of Suzette

You can also come to the  Artclass, as an individual  (without group)

You will participate a group, located by Suzette herself

(Send an email:  Individual Artclass

   info@suzettehuwae.com

During this ArtClass, each participant will paint their own portrait in a "glamour" style, on a real canvas with an easel, side by side, at a large table.

The duration of this ArtClass is  2,5 hours. We will start and finish promptly. We will provide some additional explanation on portraits. (For inspiration, also to see what others do.)

Following a brief introduction from me, we will immediately begin working.

You will learn in 2,5 hours  to paint your own portrait.

What do you need?

Please bring or have ready your best sharp, frontal photo (high quality, on your phone in advance. (Note: Ensure your phone is adequately charged, as we will be using it to draw your portrait.)

We will first sketch the portrait in gray pencil on paper (a warm-up exercise) before transferring it directly onto the canvas. You will be provided with a transparent apron, but please take care of your sleeves (rolling them up) to prevent any paint stains. Try to work as cleanly as possible.

While drawing and painting the face/portrait:

The focus will be on the eyes, lips, makeup, and hair. There are no right or wrong approaches during the drawing and painting process; everything is acceptable and encouraged.

After the ArtClass session, you will take your own portrait/canvas home with you!

 

Technique:

Painting with acrylics on canvas, with the option of adding gold or silver glitter upon request (Suzette will assist you with this). Acrylic paint dries quickly and can be easily painted over.

 

Educational:

You will learn sketching techniques and how to paint with acrylics on canvas. You will also learn to observe and capture your own unique facial features (as well as those of others). The more you practice, the more enjoyable it becomes. Above all, it's a lot of fun! I usually work to (good) music, which can enhance inspiration during the painting process.

 

Tips:

• Work neatly and carefully consider the colors you need for your portrait. • Don't wait too long to start the portrait; some people spend more time sketching than necessary (we only have 2.5 hours). • If you want to use a different color, be sure to thoroughly rinse your brush in water first. • Treat your brushes gently, like eggs; avoid pressing too hard while rinsing or painting. "You'll quickly learn how a brush moves during the ArtClass." • If the water becomes cloudy, replace it. • We use acrylic paint, which can usually be removed with water immediately, but it's better to prevent stains, of course.

 

See you then!

Costs: 65 euro per person.

Exclusive travel costs (at your location)

Inclusive canvas  use of all materials

 (Paint, brushes, Easel small)  of Suzette

Snack & Drink > Goodie bag

(P.S. This is a fairly basic ArtClass/Workshop.

If you're interested in deeper learning and more painting opportunities,

I'll soon be offering ArtClasses Online that you can join. (www.suzettehuwae.com/academy)

By the end of April, Portrait Drawing Artclass will be available. More Online ArtClasses will follow thereafter.

ENGLISH VERSION

ARTCLASS
SCHILDER JE EIGEN PORTRET
OP DOEK

Op zoek naar een uniek Bedrijfsuitje of Bachelor Party, Girls Party, Vriendinnen Party,

Babyshower of  gelegenheid, vol creativiteit en plezier?

Doe een ARTCLASS Portret Schilderen

geleid door Pop Artist Suzette Huwae!

Deze kan op jullie locatie,

of een locatie verzorgd door Suzette

Inclusief doek en je maakt gebruik van alle

materialen (verf en penselen) van Suzette

NB Je kan je ook individueel opgeven voor een Artclass, (dus zonder groep)

dan kom je in een groep, op de lokatie aangegeven door Suzette zelf

(stuurt dan een mailtje onderwerp: Individueel Artclass

 info@suzettehuwae.comTijdens deze ArtClass gaat iedere zijn eigen portret schilderen op een "glamour" manier, op een echt canvas doekje en ezeltje, naast elkaar, aan een grote tafel.
Deze ArtClass duurt 2,5 uur. We beginnen op tijd en eindigen op tijd. Tijdens de sessie en aan het einde, lichten we wat portretten toe. (Ter inspiratie wat de anderen doen)
Na een korte uitleg van mij, gaan we meteen aan de slag.

Je leert  in 2,5 uur je eigen portret te schilderen. 


Wat heb je nodig?
Neem (of zet) van te voren je mooiste scherpe foto (frontaal) mee, op je telefoon. (Let op: Zorg ook dat je telefoon voldoende opgeladen is, want we tekenen je portret vanaf je mobiele phone.) 
We tekenen het portret eerst voor met grijs potlood op een papiertje (even warmlopen) en daarna meteen op het doekje. Je krijgt een transparant schort. maar let even op je mouwen (goed op stroken), i.v.m. eventuele verfvlekken. Probeer zo "clean" mogelijk te werken.
 
Tijdens het tekenen schilderen van het gezicht/portret : Nadruk zal liggen op ogen en lippen, make up, haar. Met tekenen en schilderen is er geen goed of fout,  Alles is ok en alles mag.
Na de ArtClass sessie neem je je eigen portret/doekje  mee naar huis!

Techniek: 
Acryl verf schilderen op doek, wat goud of zilver glitter op verzoek (Suzette helpt je hiermee)
Acryl verf droogt snel en is snel te over schilderen.

Educatief:
Je leert te schetsen en hoe het is om met acryl verf te schilderen op doek. Je leert goed te kijken naar je eigen typische kenmerken in je gezicht. (Maar ook bij anderen.) 
Hoe vaker je het doet, hoe leuker het wordt. 
Het is vooral veel fun! Ik zelf werk meestal op (goeie) muziek dus die staat tijdens het schilderen :-) Dat werkt bevorderlijk voor de inspiratie!

Tips:
• Werk netjes en kijk goed wat je nodig hebt qua kleuren in je portret.
• Wacht niet te lang met beginnen met het portret, sommigen schetsen veel langer dan nodig is. We hebben tenslotte maar 2.5 uur)
• Als je een andere kleur wilt gebruiken, eerst je penseel goed uitspoelen in het water.
• Penselen zijn als eieren, teer, dus voorzichtig behandelen, niet keihard op drukken, tijdens het spoelen, of schilderen. "Je leert tijdens de ArtClass al snel hoe een penseel zich beweegt."
• Is het water troebel, dan water verversen.
• We werken met acryl, dat is meestal meteen met water te verwijderen, maar liever voorkomen uiteraard ;-)

Tot dan!

 

Kosten: 65 euro per persoon.

Exclusief reiskosten (op jullie lokatie)

Inclusief : 

Inclusief doek en je maakt gebruik van alle

materialen (verf, penselen, ezeltje) van Suzette

Hapje & Drankje > Goodie bag


(P.S. Dit is een vrij basis ArtClass/Workshop.


Mocht je echt verdieping en meer willen schilderen:
Ik heb binnenkort  ArtClasses Online die je kunt volgen. www.suzettehuwae.com/academy)
Eind april staat Artclass Portret Tekenen erop. De rest van Online Artclasses volgen dan nog.
 

NL VERSIE

WIL JE NOG MEER LEREN OP HET GEBIED VAN TEKENEN SCHILDEREN & KUNST?
DAN IS ER DE MASTERCLASS....

 

DO YOU WANT TO LEARN MORE OF DRAWING PAINTING & ART?
BEHOLD... MASTERCLASS....

 

ARTIST : ANDY WARHOL
MARILYN MONROE
SILKPRINT ON PAPER

ARTIST : SUZETTE HUWAE
BRIGITTE BARDOT
ACRYLICS ON CANVAS

NL VERSIE

MASTERCLASS
PORTRET SCHILDEREN OP DOEK
"POPART IS FOR EVERYONE"

 

MASTERCLASS "POPART IS FOR EVERYONE"

portret schilderen op lokatie

 

Ik geef ook een Masterclass portret schilderen, Met het thema Popart.

Je gaat de hele dag met mij schilderen. In een popart stijl.

Je gaat de diepte in en maakt ook kennis met een stukje achtergrond informatie w.b. kunst en met name de Popart stijl.

Deze Masterclass is geschikt voor beginners. (Of studenten die weer een opfrisser willen)

Je krijgt verschillende kneepjes van het vak te leren. Technieken zoals:  

 

    • Kleurentheorie. (Primaire, secundaire kleuren)

 • Tekenpotloden: waar is dat van gemaakt. Eigenschappen.

 • Acryl verf: eigenschappen, voorbeelden. Dekkende en transparante kleuren, Technieken als spatten, of druipen, expressieve streken.

 • Kunstbeschouwing : Voorbeelden toelichten uit de Popart stroming, Wat is precies Popart? Welke kunstenaars staan voor Popart?

 

We beginnen daarna met de basis technieken in het tekenen, het opbouwen van het gezicht en de invulling daarvan. Werken met huidskleuren en vlakken opvullen.

Daarna verder door met de details.

 

We beginnen 10:00 - 17:00 (met een lunch break om 12:00-13:00)

(5 uur)

Inclusief:

-Doek en gebruik van materialen (verf en penselen, ezeltje) van Suzette.

-Lunch

- Certificaat van Authenticiteit deelname Masterclass

425 euro incl btw

 (Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat je je hebt ingeschreven.

Je maakt gebruik van dit herroepingsrecht door binnen deze twee weken ons te laten weten dat je de overeenkomst wilt ontbinden.

Bij annulering na dit tijdstip blijf je verplicht tot betaling van het volledige bedrag.)


Mocht je echt nòg meer verdieping en meer willen schilderen:
Ik heb binnenkort  ArtClasses Online die je kunt volgen. www.suzettehuwae.com/academy)
Eind april staat Artclass Portret Tekenen erop. De rest van Online Artclasses volgen dan nog.

 

 

MASTERCLASS "POPART IS FOR EVERYONE"

Portrait painting on location

I also offer a Masterclass in portrait painting with the theme of Pop Art.

You'll spend the entire day painting with me in a Pop Art style.

During the class, you'll delve into the depths and also gain insight into some background information about art, particularly focusing on the Pop Art style.

This Masterclass is suitable for beginners (or students who want a refresher).

You'll learn various tricks of the trade, including techniques such as:

 • Color theory (primary, secondary colors)

 • Understanding pencils: composition and characteristics

 • Acrylic paint: properties, examples, opaque and transparent colors, techniques such as splattering or dripping, expressive strokes

 • Art appreciation: Explaining examples from the Pop Art movement, What exactly is Pop Art? Which artists are associated with Pop Art?

We'll then start with basic drawing techniques, building up the face and filling it in, working with skin tones, and filling in areas. Then, we'll progress to the finer details.

The class runs from 10:00 to 17:00 (with a lunch break from 12:00 to 13:00) for a total of 5 hours.

Included:

 • Canvas and use of materials (paint and brushes, easel) provided by Suzette

 • Lunch

 • - Certificate of Authenticity participation Masterclass

Price:425 euros 

(There is a cooling-off period of fourteen days from the moment you register.

You can exercise your right of withdrawal by informing us within these two weeks

if you wish to cancel the agreement. In case of cancellation after this period, you remain obligated to pay the full amount.)

If you're eager for even more depth and more painting opportunities, I'll soon be offering ArtClasses Online

that you can join at www.suzettehuwae.com/academy.

At the end of April, there will be an Artclass on Portrait Drawing available, with more Online Artclasses to follow.

 

 

MASTERCLASS
PORTRAIT PAINTING ON CANVAS
"POPART IS FOR EVERYONE"

 

ARTIST : ANDY WARHOL
MARILYN MONROE
SILKPRINT ON PAPER

ARTIST : SUZETTE HUWAE
BRIGITTE BARDOT
ACRYLICS ON CANVAS

ENGLISH VERSION

MASTERCLASS "POPART IS FOR EVERYONE"

Portrait painting on location

I also offer a Masterclass in portrait painting with the theme of Pop Art.

You'll spend the entire day painting with me in a Pop Art style.

During the class, you'll delve into the depths and also gain insight into some background information about art, particularly focusing on the Pop Art style.

This Masterclass is suitable for beginners (or students who want a refresher).

You'll learn various tricks of the trade, including techniques such as:

 • Color theory (primary, secondary colors)

 • Understanding pencils: composition and characteristics

 • Acrylic paint: properties, examples, opaque and transparent colors, techniques such as splattering or dripping, expressive strokes

 • Art appreciation: Explaining examples from the Pop Art movement, What exactly is Pop Art? Which artists are associated with Pop Art?

We'll then start with basic drawing techniques, building up the face and filling it in, working with skin tones, and filling in areas. Then, we'll progress to the finer details.

The class runs from 10:00 to 17:00 (with a lunch break from 12:00 to 13:00) for a total of 5 hours.

Included:

 • Canvas and use of materials (paint and brushes, easel) provided by Suzette

 • Lunch

Price: 375 euros 

(There is a cooling-off period of fourteen days from the moment you register.

You can exercise your right of withdrawal by informing us within these two weeks

if you wish to cancel the agreement. In case of cancellation after this period, you remain obligated to pay the full amount.)

If you're eager for even more depth and more painting opportunities, I'll soon be offering ArtClasses Online

that you can join at www.suzettehuwae.com/academy.

At the end of April, there will be an Artclass on Portrait Drawing available, with more Online Artclasses to follow.

 

 

MASTERCLASS
PORTRAIT PAINTING ON CANVAS
"POPART IS FOR EVERYONE"

 

ARTIST : ANDY WARHOL
MARILYN MONROE
SILKPRINT ON PAPER

ARTIST : SUZETTE HUWAE
BRIGITTE BARDOT
ACRYLICS ON CANVAS

ENGLISH VERSION

bottom of page