top of page

ARTIST : ANDY WARHOL
MARILYN MONROE
ZEEFDRUK OP PAPIER

ARTIST : SUZETTE HUWAE
BRIGITTE BARDOT
ACRYL OP DOEK

MASTERCLASS "POPART IS FOR EVERYONE"

Portret Schilderen gegeven door Pop Artist Suzette Huwae

 

Ik geef een exclusieve Masterclass Portret Schilderen, met het thema Popart.

Je gaat de hele dag met mij schilderen in een Popart stijl.

Je gaat de diepte in en maakt ook kennis met een stukje achtergrond informatie w.b. kunst , (met name de Popart stijl.) 

  •  Kunstbeschouwing : Voorbeelden toelichten uit de Popart stroming, Wat is precies Popart? Welke kunstenaars staan voor Popart?

Naast kunstkennis leer ik je ook een aantal technieken die nodig zijn om een portret te schilderen.

Verschillende facetten van het vak, komen aan bod.

 

Technieken zoals:  


  •  Kleurentheorie. (Primaire, secundaire kleuren)

  • Tekenpotloden: waar is dat van gemaakt. Eigenschappen.

  • Acrylverf: eigenschappen, voorbeelden. Dekkende en transparante kleuren, Technieken als spatten, of druipen, expressieve streken. Huidskleur mengen.

 

Deze Masterclass is geschikt voor beginners. (Of studenten die weer een opfrisser willen) Maar in principe instapbaar op elk niveau.

We beginnen daarna met de basis technieken in het tekenen, het opbouwen van het gezicht en de invulling daarvan. Werken met huidskleuren en vlakken opvullen.

Daarna verder door met de details. en het afmaken van het portret.

We beginnen (stipt) om 10:00 t/m 17:00u (met een lunch break van 13:15-14:00) 

10:00- 10:15        Welkom, introductie studenten

10:15 - 10:45        Uitleg Popart, kunstbeschouwing

                            Kleuren theorie. Tekenpotloden. Acrylverf

10:45 - 11:00        Voorbereiden plek 5 min. (foto van mobiel, kleuren uitkiezen, goed naar foto kijken) Begin tekenen van gezicht.

11:00 - 11:30         Tekenen gezicht

11:30 - 12:00        Continue tekenen gezicht, details invullen, ogen neus mond etc.

12:00 -13:00        Opzetten van kleuren

13:00 --13:15        Korte evaluatie aantal studenten

13:15 -  14:00        Lunch break

14:00 -15:00         Invullen van het portret /Details toevoegen

15:00 - 16:00        Alle elementen afmaken

16:00 - 16:30        Afronden portret

16:30 -  17:00       Evaluatie van de studenten

Na afloop uitdelen Certificaat

Masterclass Prijs:

425 EURO

(Na aanmelding vraag ik wel een aanbetaling te doen van de helft:

212.50 euro.

Aanmelding kan je doen via deze email: info@suzettehuwae.com

Dat kan via deze link:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=YLNAGfk8Q4qO6M67P5LHtA

Je krijgt een (eerste) factuur  via email van de aanbetaling.

Inclusief:

-Schilders Doek en gebruik van materialen (verf en penselen, ezeltje) van Suzette.

-Lunch (gevarieerde lunch: lekkere verse broodjes, drankjes, noten, fruit)

-Goodie bag

Je krijgt een origineel Certificaat voor het volgen van de Masterclass van de artist Suzette Huwae

 (Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat je je hebt ingeschreven.

Je maakt gebruik van dit herroepingsrecht door binnen deze twee weken ons te laten weten dat je de overeenkomst wilt ontbinden.

Bij annulering na dit tijdstip blijf je verplicht tot betaling van het volledige bedrag.)

DATUM: ZONDAG ... JUNI 2024

TIJD:       10:00 -17:00
LOKATIE: Stadszwanen Amsterdam

ADRES:    Zwanenburgwal 20 | 1011 JC Amsterdam

PARKING:  Stopera

Vlakbij        Metro station Waterloo plein

Tot dan!


Mocht je echt nòg meer verdieping en meer willen schilderen:
Ik heb binnenkort  ArtClasses Online die je kunt volgen. www.suzettehuwae.com/academy)
Binnenkort  staat Art class Portret Tekenen erop. De rest van Online Art classes volgen dan nog. 

MASTERCLASS
PORTRET SCHILDEREN
OP DOEK

NL VERSIE

"POPART IS FOR EVERYONE"

ANDY WARHOL

DOOR SUZETTE HUWAE

ENGLISH VERSION

MASTERCLASS "POPART IS FOR EVERYONE"

Portrait Painting given by Pop Artist Suzette Huwae

I offer an exclusive Masterclass in Portrait Painting with the theme of Pop Art.

You'll spend the entire day painting with me in a Pop Art style.

During the class, you'll delve into the depths and also gain insight into some background information about art, particularly focusing on the Pop Art style.

   •   Art review : highlighting examples from the Popart movement, What is Popart exactly? Which Artists are representing Popart?

Apart from the given Art knowledge, I will teach several techniques which are needed to paint a portrait.
You'll learn various tricks of the trade, including techniques such as:

Color theory (primary, secondary colors)

  •  
  • Understanding pencils: composition and characteristics

  • Acrylic paint: properties, examples, opaque and transparent colors, techniques such as splattering or dripping, expressive strokes, skin color mixing.

  • Art appreciation: Explaining examples from the Pop Art movement, What exactly is Pop Art? Which artists are associated with Pop Art?

 

This Masterclass is suitable for beginners (or students who want a refresher).​ But actually applicable for every entry level.

We'll then start with basic drawing techniques, building up the face and filling it in, working with skin tones, and filling in areas.

Then, we'll progress to the finer details. We will finish the portrait.

The class start in time : 10:00 to 17:00 (with a lunch break from  13:15-14:00) 

10:00- 10:15     Welcome, introduction students

10:15 - 10:45     Explanation Popart, Art review

                          Color theory, Drawing pencils. Acrylics

10:45 - 11:00      Preps space 5 min. (photo mobile chosing colors,,checking pic, Start drawing picture.

11:00 - 11:30       Drawing face

11:30 - 12:00      Continue Drawing face, fill in details, eyes nose mouth.

12:00 -13:00      Coloring with acrylics

13:00 --13:15      Short evaluation a few students

13:15 -  14:00       Lunch break

14:00 -15:00      Filling in Portrait

15:00 - 16:00     Details adding

16:00 - 16:30     Finishing portrait

16:30 -  17:00     Evaluation of the students

After : Sharing Certificate

Masterclass Price:

425 EURO

To register you can send an email to: info@suzettehuwae.com

(After registering, i ask for a (first) payment of half the amount:

212.50 euro.

This can be done via this link:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=YLNAGfk8Q4qO6M67P5LHtA

You will get an invoice of the (first) payment

Included:

  • Canvas and use of materials (paint and brushes, easel) provided by Suzette

  • Lunch (lVariation of lunch: Delicious sandwiches, drinks,,nuts, ruit)

  • Goodie bag

You get an original Certificate for attending the Masterclass of Suzette Huwae

(There is a cooling-off period of fourteen days from the moment you register.

You can exercise your right of withdrawal by informing us within these two weeks

if you wish to cancel the agreement. In case of cancellation after this period, you remain obligated to pay the full amount.)

DATE:           SUNDAY.. JUNE 2024

TIME:            10:00 -17:00
LOCATION:  Stadszwanen Amsterdam

ADRESS:      Zwanenburgwal 20 | 1011 JC Amsterdam

PARKING:  Stopera

Close by    Metro station Waterloo plein

See you then!!

If you're eager for even more depth and more painting opportunities, I'll soon be offering ArtClasses Online

that you can join at www.suzettehuwae.com/academy.

Soon there will be an Art Class on Portrait Drawing available, with more Online Art classes to follow.

 

 

ARTIST : SUZETTE HUWAE
BRIGITTE BARDOT
ACRYLICS ON CANVAS

MASTERCLASS
PORTRAIT ON CANVAS

ARTIST : ANDY WARHOL
MARILYN MONROE
SILKPRINT ON PAPER

ANDY WARHOL

"POPART IS FOR EVERYONE"

BY SUZETTE HUWAE

bottom of page